Op deze site hebben we een aantal zaken bijeen gebracht waar we zelf ten allen tijde zelf graag de beschikking over willen hebben. Tegelijkertijd is er natuurlijk niets mis mee als ook andere bezoekers hier hun voordeel mee kunnen doen. Vandaar dat gekozen is voor de vorm van een eigen website.

Met de indiensttreding van de GDPR / AVG hebben we echter een groot deel van de site, waarvoor registreren vanwege nieuwe toegevoegde updates verplicht gesteld was, nu moeten reserveren voor uitsluitend eigen gebruik. Dat betekent dat een aantal interessante onderwerpen zoals uitgewerkte domoticaoplossingen, te downloaden scripts, virtual devices en schema's niet meer publiek toegankelijk zijn.

We willen niet dat gebruikers met eventuele tekortkomingen in domotica scripts opgezadeld worden terwijl hiervoor al lang en breed oplossingen door ons beschikbaar zijn gesteld en wij ze hiervan niet op de hoogte mogen stellen.  We hebben we er voor een stukje vrijetijdsbesteding geen trek in om met het hierdoor ontstane adressenbestend als kop van jut voor de Europese Commissie te dienen.

Helaas, shit happens ....