De vrij te downloaden scenes, Virtual Devices en Lua Snippets zijn sinds de invoering van de GDPR / AVG helaas allen nog als library toegankelijk voor eigen gebruik.