..... waar we onder andere informatie hebben opgenomen over voorzieningen of aanpassingen zoals we die in of rond onze woning hebben aangebracht.

Voor een aantal voorzieningen waarvan we het vermoeden hebben dat deze ook voor anderen interessant zouden kunnen zijn, bieden we via KlusOndersteuning eveneens mogelijkheden om de beschreven voorzieningen ook binnen uw omgeving te realiseren.

In deze site vind u vooral de onderwerpen die onszelf zoal bezighouden en ook de manier waarop wij de voorzieningen zoals vermeld op de KlusOndersteuning website, zelf hebben toegepast.

Immers, doordat de geboden voorzieningen al in de eigen omgeving zijn gerealiseerd, is het niet meer nodig om alles van begin af aan nog eens uit te zoeken en te testen.

Helemaal volgens ons credo: "Practice what you preach".